Alpha

18.30-20.00 Matgemenskap, samt film och gruppsamtal.

CK-Tillsammans

19.00-21.00. OBS! Hemma hos Aronssons. Se affisch på hemsidan.

Sopplunch

10.00-12.00. Sopplunch.

Konfa

Centrumkyrkan i Sundbyberg Prästgårdsgatan 13, Sundbyberg

Kl. 17.30-19.00. Vi håller till i L:et, cafévåningen samt i kyrksalen.

Inför Hans ansikte

18.30 Bönegudstjänst med nattvard. Sista för terminen.

Alpha

18.30-20.00 Matgemenskap, samt film och gruppsamtal. Sista för terminen.

Sopplunch

10.00-12.00. Sopplunch.

Gudstjänst

11.00 "Guds rike är nära" Predikan: Bertil Edin. Vi firar nattvard.