Medarbetare

"När ni samlas har var och en något att bidra med" - 1 Kor. 14:26

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill boka tid för ett samtal.

Sune Nordin

tf Föreståndare och pastor

sune.e.nordin@gmail.com
Nås på onsdagar

Maria Fagervall

Koordinator

malin aronsson

Pastor

Bahram Nikkhah

Lokalvård

 

Erik Valier

Pastor

erik.valier@centrumkyrkan.se
Mobilnummer: 076-547 0999.

Molly Stenmark

Ungdomsledare

Merzek Botros

Pastor arabiska gruppen

Edoxia Özer

Administration arabiska gruppen

Heidi Rohlin Westin

Babyrytmik och sånglek