Medarbetare

"När ni samlas har var och en något att bidra med" - 1 Kor. 14:26

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill boka tid för ett samtal.

Sune Nordin

tf Föreståndare och pastor

sune.e.nordin@gmail.com
Nås på onsdagar och torsdagar

Gunilla Törnqvist

Koordinator

Malin Aronsson

Pastor

Bahram Nikkhah

Lokalvård

 

Molly Stenmark

Ungdomsledare

Merzek Botros

Pastor arabiska gruppen

Edoxia Özer

Administration arabiska gruppen

Heidi Rohlin Westin

Babyrytmik och sånglek