styrelse

Vi är många som hjälps åt för att Centrumkyrkan ska fungera, både anställda och frivilliga.

Centrumkyrkans organisation

 

ÅRSMÖTET – församlingens högsta beslutande organ, som bl.a utser styrelsen och fastställer budgeten.
STYRELSEN – juridiskt ansvarig för verksamheten. Sammanträder månatligen och hanterar frågor kring ekonomi, personal, fastighet etc. Varje styrelsemedlem är kontaktperson för något av verksamhetsråden.
VERKSAMHETSRÅD – praktiskt ansvar för att driva arbetet inom sina respektive områden.
FÖRESTÅNDARE – leder pastorsteamet och övriga anställda
PASTORSTEAM – ansvarar för församlingens andliga utveckling

Centrumkyrkans styrelse 2023/24

Carina Rossäng – styrelseordförande
Johan Magnussonvice ordförande
Ulrika Hedborg – sekreterare
Sune Nordin –  tf föreståndare
Gunilla Törnqvist – Diakonala rådet
Jakob Harknäs – Barn- och ungdomsrådet
Torsten Åhs – Missionsrådet
Samuel Martinsson – Personalrådet
Ingemar Härneskog – Ekonomirådet

 

Har du frågor, förslag eller någon annan fundering – kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Klicka på respektive namn ovan för att komma till mejladressen.