Vilka är vi?

Centrumkyrkan i Sundbyberg är en ekumenisk frikyrka där Guds ära står i centrum och där kärleken till Gud och medmänniskan går hand i hand

Vår Tro

Vi tror på en treenig kärleksfull Gud som på ett naturligt sätt vill vara en del av våra liv. Vi tror att Jesus Kristus är Guds son som är sänd till världen, inte för att döma den, utan för att rädda den. Vi tror att den helige Ande är en inre hjälpare och tröstare i vardagens liv. Vi tror att bibeln är inspirerad av Gud och en vägledning för livets olika situationer.

Vår vision

Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap där Guds ära står i centrum och där kärleken till Gud och medmänniskan går hand i hand. Vi vill vara en församling på väg, där tron och tilliten till evangeliernas Jesus får dra oss djupare in i kärleksfulla relationer både inom gemenskap och till hela den kristna familjen. Vi vill vara en församling rotad i Guds Ord och hjälpa människor till möte med och en personlig tro på Jesus Kristus. Vi vill vara en kyrka i tiden, med omsorg om hela människan, alla åldrar och med särskild blick för de utsatta i samhället.  

 

Vårt syfte

Vi vill vara en församling på väg, där tron och tilliten till evangeliernas Jesus får dra oss djupare in i kärleksfulla relationer, både inom gemenskapen och till hela den kristna familjen.

Vi vill vara en församling rotad i Guds ord och hjälpa människor till möte med och en personlig tro på Jesus Kristus.

Våra värderingar

Vi vill vara en kyrka i tiden med omsorg om hela människan, alla åldrar och med särskild blick för de utsatta i samhället.