Alpha

18.30-20.00 Matgemenskap, samt film och gruppsamtal.