Inför Hans ansikte

18.30 Bönegudstjänst med nattvard. OBS! Vi träffas i andaktsrummet.

Konsert med Perla och Bandet.

18.30. Ljus i november. Konsert med Perla och & Bandet tillsammans med elever från Ursviksskolan. Fri entré!