Inför Hans ansikte

Centrumkyrkan i Sundbyberg Prästgårdsgatan 13, Sundbyberg

Bön- och nattvardsgudstjänst