Retreat Björkögården

2024-03-29

Välkommen till Björkögården 24-26 maj.
Kostnad: 1950 kr/pers.

”Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet
till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta
det enkla och självklara:
människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt
att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska”.

Anmälan till: info@centrumkyrkan.se

 

AKTUELLT

Sopplunch Lördagar

Varje lördag serveras sopplunch till behövande i kyrkans cafévåning, mellan kl 10-12. Vi serverar varm soppa, smörgås,...