5 juni Gudstjänst kl 11 med konfirmationshögtid.
Malin Aronsson, Erik Valier samt konfirmander.
Sång och musik.
Enklare kaffemingel efter gudstjänst.
Varmt välkomna!