Om centrumkyrkan

Vad vi tror på och vår historia

Vår Historia

Centrumkyrkan är en ekumenisk församling med drygt 600 medlemmar som kommer från olika sammanhang.

Vår församling är en klassisk frikyrka som inte är med i något trossamfund men har goda relationer till andra kyrkor. Centrumkyrkan bildades 1986 av Stanley Sjöberg.
För närvarande är Sune Nordin t f föreståndare.

I Centrumkyrkan finns även en fransktalande och en arabisktalande grupp som firar gudstjänster på sina hemspråk. 

Vilka är vi?

Internationellt

ledning

Mission