Gudstjänst

11.00. "Efterföljelse". Predikan: Sune Nordin. Vi firar nattvard.