Gudstjänst

11.00. "Bönen". Predikan: Molly Stenmark. Vi firar nattvard.