Gudstjänst

11.00. "Vägen till livet". Predikan: Sune Nordin. Vi firar nattvard.