Konfa

Kl. 17.30-19.00. Vi är i cafévåningen samt kyrksalen.