Gudstjänst

11.00. "Påskens vittnen". Predikan: Merzek Botros. Vi firar nattvard.