Annandag Påsk

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Rissnekyrkan. Predikan: Christina Lundström. Musik: Bertil Edin.