Frukost-bibelstudium

9.30-10.30. Frukostbibelstudium med Peter Halldorf. Smörgås, kaffe/te.

Gudstjänst

11.00. "Bön och fasta". Predikan: Peter Halldorf. Vi firar nattvard.