Temakväll

18.30 Besök av Peter Hallström. "Min väg till tro". Malin Aronsson leder samtalet.