Gudstjänst

11.00 "Vårt evighetshopp" Predikan: Sune Nordin. Vi firar nattvard.