”Vårt dop”
Välkommen till en härlig gemensam gudstjänst kl 11.00
Predikan Merzek Botros, Doudou Mangwanda och Bertil Edin
Gemensam lovsång på olika språk.
Mingelfika i kyrksal samt  påföljande församlingsmöte kl 12.30 i kyrksalen.