Första advent – Två gudstjänster

2023-11-30

10.00-11.30 ”Ett nådens år”
Predikan: Malin Aronsson, Molly Stenmark.
Vi firar nattvard,

OBS! Kyrkkaffet serveras mellan gudstjänsterna.

12.00-13.30 ”Ett nådens år”
Predikan: Sune Nordin.
Vi firar nattvard.

AKTUELLT

Sopplunch Lördagar

Varje lördag serveras sopplunch till behövande i kyrkans cafévåning, mellan kl 10-12. Vi serverar varm soppa, smörgås,...