bibelstudier, alpha & retreat

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? - Rom 10:14

Bibelstudier

För närvarande är inga bibelstudieträffar inplanerade.

Retreat

Vad är en Retreat?

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov.
I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer
sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum
står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på
djupet i våra liv.” (Citat: Retreatgården Bjärka Säby)

Retreat på Björkögården 24-26 maj 2024. Leds av Bertil Edin.
Anmälan på info@centrumkyrkan.se
Kostnad: 1950 kr/person.