bibelstudier, alpha & retreat

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? - Rom 10:14

Bibelstudier

Välkommen till öppna föreläsningar om Bibeln. På dessa samlingar finns det tid för att skapa nya gemenskaper såväl som att växa i sin egen tro. Det bjuds oftast på fika och  någon av pastorerna håller i undervisningen.

Denna studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Om det är något du undrar över angående bibelstudier i Centrumkyrkan så tveka inte att kontakta Bertil Edin via 072-253 67 74 eller bertil@centrumkyrkan.se. 

Alpha

Alpha är en tio veckors kurs i kristen tro. Vi äter tillsammans och lyssnar till ett föredrag som vi sedan samtalar om i smågrupper. Alpha är för dig som vill utforska kristen tro närmare. Här kan du ställa alla dina frågor och sätta ord på dina funderingar om meningen med livet.

Den här verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

Har du frågor kring Alpha hör av dig till Bertil Edin, bertil@centrumkyrkan.se. 

retreat

Vad är en Retreat?

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov.
I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer
sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum
står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på
djupet i våra liv.” (Citat: Retreatgården Bjärka Säby)

 

Nästa retreat är planerad till våren 2022.

Är du intresserad? Kontakta Bertil Edin och anmäl intresse bertil@centrumkyrkan.se.