Vi vill vara en varm gemenskap

Vår vision

Vi vill vara en tillväxtplats i Storstockholm där vuxna, ungdomar och barn kan få sina behov tillgodosedda till ande, kropp och själ. Vi vill ha en tydlig roll i samhället och inom vårt närområde, men också i hela vårt land som en positiv och mänsklig kraft som förmedlar kristna värderingar.


Vårt syfte

Vi vill nå människor med det kristna budskapet och vägleda dem till en personlig tro på Jesus Kristus. Vi vill vårda människor och relationer genom gemenskap och samarbete inom vår församling men också mot övriga kristenheten.


Våra värderingar

Vi vill ha en gemenskap med omsorg om hela människan. Vi vill uppleva Guds övernaturliga närvaro på ett naturligt sätt. Vi vill bejaka varandras olika egenskaper och förmågor i arbetet mot gemensamma mål. Vi vill inte döma varandras misslyckanden utan vara ett stöd för varandra.

 

 

 

Kalender

torsdag 13 maj 10:00
Pilgrimsvandring

Till kalendern