Vad är vi för kyrka egentligen?

Vi är en ekumenisk kyrka med människor från olika bakgrund. Vår strävan är att vara en kyrka med låga trösklar och högt i tak. Vi vill att alla människor ska känna sig välkomna oavsett om man är troende, sökare eller ateist. Jesus Kristus är vår förebild i sin kärlek till alla människor.

 Vad tror vi på?

Vi tror på en treenig kärleksfull Gud som på ett naturligt sätt vill vara en del av våra liv. Vi tror att Jesus Kristus är Guds son som är sänd till världen, inte för att döma den, utan för att rädda den. Vi tror att den helige Ande är en inre hjälpare och tröstare i vardagens liv. Vi tror att bibeln är inspirerad av Gud och en vägledning för livets olika situationer.

 

 

Kalender

söndag 26 januari 11:00
Gudstjänst
söndag 26 januari 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 26 januari 15:00
Gudstjänst på arabiska
onsdag 29 januari 18:30
Inför Hans Ansikte

Till kalendern