Nedan finns beskrivning för hur du kan göra en stående överföring från din bank till Centrumkyrkan i Sundbyberg. Beskrivning för fler banker kommer inom kort.


NORDEA
 
Gå in på internetbanken med e-kod eller e-legitimation (ej förenklad inloggning).
 
Välj Betala och överföra i vänstra delen av bilden och därefter Betalning PG/BG
Därefter följ de olika stegen för att registrera en betalning:
1 Om du har Centrumkyrkan i ditt mottagarregister, välj Centrumkyrkan. I annat fall fyll i typ “bankgiro” och konto 5356-5438.
2 Ange belopp
3 Ange betalningsdatum, t.ex. 121028 för den 28 oktober 2012.
4 Under OCR-nr/meddelande ange “Församlingen” eller annat meddelande som du önskar lämna.
(kategori och minnesanteckning behöver inte fyllas i)
5 Under betalningsfrekvens fyll i “Tillsvidare (varje månad)”
6 Tryck på knappen Fortsätt
7 Du kommer till bilden för Godkännande. Om du inte har fler betalningar att göra, fyll i svarskod som du får genom din dosa och tryck på knappen signera.
 
Logga ut
 

Swedbank
 
Logga in och välj överföringar konton under fliken Betala/Överföra.
Välj vilket av dina konton som pengar skall dras ifrån.
Klicka på länken ”Ny mottagarare” och fyll i Centrumkyrkans bankkontonr som är 5215-3305330. De första fyra siffrorna, d v s 5215 är clearingnumret.
Under ”Överföringsuppgifter” fyller du i belopp och hur ofta du vill föra över detta belopp, t ex månadsvis.
Klicka på knappen ”Lägg till”, och sedan knappen ”Till godkänna”. Godkänn överföringen.
Logga ut.
 
Ditt namn kommer inte att synas i Centrumkyrkans konto eller ekonomiadministration, d v s du är anonym som givare.
Du kan när som helst avbryta din stående överföring, eller ändra belopp.
 
DANSKE BANK
 
Logga in som vanligt.
Tryck ”återkommande betalningar” på vänster sida.
Markera ”stående överföring”
Fyll i uppgifterna
Välj från vilket konto pengarna skall dras.
Fyll i kyrkans gåvokonto 5215-3305330
Skriv önskad text
Fyll i belopp, intervall och datum för överföring.
Fyll i första överföringsmånad
Tryck ok
 
Kontrollera att uppgifterna stämmer
Mata in lösenord och ok.
Logga ut
 
 

Kalender

söndag 15 december 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 15 december 13:00
Församlingsmöte
söndag 15 december 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 22 december 11:00
Gudstjänst

Till kalendern