Gudstjänst på arabiska

Vi har en stor arabisktalande grupp i Centrumkyrkan som firar gudstjänst i kyrksalen varje söndag kl 15.00.

Bön i bottenvåningen kl 18.00 på tisdagar.

KONTAKTPERSON
Merzek Botros
TELEFON: 070-7527664