Gudstjänst

Gudstjänst varje söndag kl 11.00.

Varannan onsdag kl 18.30 bönegudstjänst, Inför Hans ansikte, med nattvard, lovsång och bön.

Välkommen!

Mer

Kalender

torsdag 13 maj 10:00
Pilgrimsvandring

Till kalendern