Församlingsmöte

söndagar efter gudstjänst

Höstens församlingsmöten:

22 september 2019

15 december 2019

Församlingsmöten hålls direkt efter gudstjänsten i kyrksalen. Församlingens medlemmar har rösträtt. 

KONTAKTPERSON
Jenny Rundbladh, styrelseordförande
KONTAKTPERSON
Johan Grundin, vice ordförande