Församlingsmöte

söndagar efter gudstjänst

Höstens församlingsmöten:

22 september 2019

15 december 2019

Församlingsmöten hålls direkt efter gudstjänsten i kyrksalen. Församlingens medlemmar har rösträtt. 

KOMMANDE HÄNDELSER
söndag 15 december 13:00 - Församlingsmöte
KONTAKTPERSON
Jenny Rundbladh, styrelseordförande
KONTAKTPERSON
Johan Grundin, vice ordförande

Kalender

onsdag 16 oktober 12:00
Onsdags bibelstudiet
söndag 20 oktober 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på franska

Till kalendern