Församlingsmöte

söndagar efter gudstjänst

Nästa församlingsmöte/årsmöte är den 7 april direkt efter gudstjänsten.

KONTAKTPERSON
Jenny Rundbladh, styrelseordförande
KONTAKTPERSON
Johan Grundin, vice ordförande

Kalender

fredag 19 april 11:00
Gudstjänst
söndag 21 april 11:00
Gudstjänst
måndag 22 april 11:00
Ekumenisk gudstjänst i Rissnekyrkan
onsdag 24 april 12:00
Onsdags bibelstudiet

Till kalendern