Församlingsmöte

söndagar efter gudstjänst

Datum för höstens församlingsmöten kommer inom kort. 

Församlingsmöten hålls direkt efter gudstjänsten i kyrksalen. Församlingens medlemmar har rösträtt. 

KONTAKTPERSON
Jenny Rundbladh, styrelseordförande
KONTAKTPERSON
Johan Grundin, vice ordförande

Kalender

torsdag 13 maj 10:00
Pilgrimsvandring

Till kalendern