Retreat

VAD ÄR EN RETREAT? "Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara:
människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det
nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov.
I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer
sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum
står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på
djupet i våra liv." (Citat: Retreatgården Bjärka Säby)

Nästa retreat är planerad till våren 2021

Anmäl intresse till bertil@centrumkyrkan.se

KONTAKTPERSON
Bertil Edin
TELEFON: 08-799 79 24

Kalender

torsdag 13 maj 10:00
Pilgrimsvandring

Till kalendern