Bibelläsningar augusti 2018     

                    

1 on                     2 Mos 20:12-21

Matt 13:44-46       

Gal 5:1-15

 

2 to                      2 Mos 22:21-27;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              23:1-9        

Matt 13:47-53

Gal 5:16-26

 

3 fr        2 Mos 3:10-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Matt 13:54-58

Gal 6:1-10

 

4 lö                      2 Mos 24:3-18 

Matt 14:1-12          

Gal 6:11-18

 

5 sö                      2 Mos 24:12-18           

Matt 17:18

Mark 16:1-8

2 Pet 1:16-18

 

Kristi förklarings dag

6 må                    2 Mos 32:1-14

Matt 14:13-21

1 Kor 1:1-9

 

7 ti                       2 Mos 32:15-26           

Matt 14:22-36

1 Kor 1:10-16

 

8 on                     2 Mos 32:30-33:6        

Matt 15:1-9

1 Kor 1:17-31

 

9 to                      2 Mos 33:7-17

Matt 15:10-20

1 Kor 2:1-16

 

10 fr                     2 Mos 33:18-34:9

Matt 15:21-28  

1 Kor 3:1-9

 

11 lö                    2 Mos 34:20-35

Matt 15:29-39  

1 Kor 3:10-20

 

12 sö                   Jes 2:12-17

Luk 18:9-14

Luk 24:1-12

Rom 3:21-28

Nådens gåvor

13 må                  1 Sam 1:1-8                            

Matt 16:1-12

1 Kor 3:21-4:13

 

14 ti                     1 Sam 1:9-18

Matt 16:13-23

1 Kor 4:14-21

 

15 on                   Upp 11:19-12:6                    

Luk 1:46-55

1 Kor 15:54-57

 

16 to                    1 Sam 2:1-11

Matt 17:1-13

1 Kor 6:1-11

 

17 fr                     1 Sam 2:18-26

Matt 17:14-21

1 Kor 6:12-20

 

18 lö                    1 Sam 2:27-36                       

Matt 17:22-27

1 Kor 7:1-9

 

19 sö                   2 Mos 4:10-17

Mark 7:31-37

Joh 20:1-10

 2 Kor 3:4-8

Friheten i Kristus

20 må                  1 Joh 4:15-21

              1 Sam 3:1-9         

Joh 14:15-21

Matt 18:1-10

1 Kor 7:10-17

 

21 ti                     1 Sam 3:10-21

Matt 18:12-14

1 Kor 7:18-28

 

22 on                   1 Sam 4:1-9

Matt 18:15-20

1 Kor 7:29-40

 

23 to                    1 Sam 7:2-17

Matt 18:21-35

1 Kor 8:1-13

 

24 fr                     1 Mos 28:10-18           

                             1 Sam 8:1-9

Joh 1:45-51

Matt 19:1-12

1 Kor 9:1-15

                            

 

25 lö                    1 Sam 8:10-21

Matt 19:13-15  

1 Kor 9:16-27

 

26 sö                   1 Mos 4:8-12

Luk 10:23-37

Matt 28:1-10

1 Joh 4:7-10

Medmänniskan

27 må                  1 Sam 9:1-13

Matt 19:16-22

1 Kor 10:1-13

 

28 ti                     1 Joh 4:7-16

              1 Sam 9:14-22                            

Joh 15:9-17

Matt 19:23-30

1 Kor 10:14-22

 

29 ti                     Jer 1:17-19                            

                             1 Sam 9:26-10:11                  

Mark 6:17-29   

Matt 20:1-16

Apg 19:1-7

1 Kor 10:23-33

 

30 on                   1 Sam 10:17-27

Matt 20:17-23

1 Kor 11:16-34

 

31 to                    1 Sam 11:12-12:5                                     

Matt 20:24-28

1 Kor 12:1-12   

  

Kalender

söndag 25 augusti 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 01 september 11:00
Gudstjänst

Till kalendern