Engagera dig

Att engagera sig i kyrkan är ett bra sätt att lära känna nya människor och en förutsättning för att vår församling ska fungera.

Socialt arbete

Centrumkyrkan arbetar med soppluncher, jul för hemlösa och med hjälpsändningar till andra länder.

Kyrkvärd

Som kyrkvärd ingår man i en grupp som tjänstgör var åttonde vecka. Man hjälper till att ställa iordning lokalen, hälsar folk välkomna, delar ut psalmböcker och tar upp kollekt.

Städgrupp

Städgrupperna samlas en gång i månaden för att tillsammans städa och skapa en trivsam miljö i kyrkan.

Fikagrupp

Varje fikagrupp tar ansvar för var 7:e söndag med uppehåll på sommaren. Här jobbar man i grupper om 6-8 personer.

Ledare

Vi behöver alltid ledare till barn- och ungdomsgrupper, städ &-fikagrupper och till annat som händer här i kyrkan.

Ämne:

Från:

Beskrivning:


 

 

 

Kalender

fredag 19 april 11:00
Gudstjänst
söndag 21 april 11:00
Gudstjänst
måndag 22 april 11:00
Ekumenisk gudstjänst i Rissnekyrkan
onsdag 24 april 12:00
Onsdags bibelstudiet

Till kalendern