Ge en gåva

Centrumkyrkan får inga statliga bidrag utan är helt beroende av regelbundet givande. Vi verkar socialt för vårt samhälle, ute i världen och i enskilda individers liv. Vår kyrka är en plats dit alla är välkomna för att fira gudstjänst, få själavård, ta del av gemenskap och undervisning. För att detta ska fungera behövs en stabil ekonomi.

Ge din gåva på följande sätt:

1. Via stående överföring från din internetbank till Centrumkyrkans gåvokonto: 5215-33 053 30 eller bankgiro 5356-5438.
Gå in på din bank på internet och välj överför/betala. Där erbjuds alternativ för stående överföringar. Märk din gåva.

2. Via bankgirokonto: 5356-5438. Märk din gåva.

3. Via swish: 123 653 86 23. Märk din gåva.

4. Om du vill ge anonymt kan du göra en inbetalning till församlingens gåvokonto i SEB. Då framgår bara det meddelande du själv skriver, inte avsändare. Gåvokontots nummer är 5215-33 053 30.

Tack för Din gåva!


Plusgirokontot upphör!

Nordea lägger om sina villkor och vi kommer därför avsluta församlingens plusgirokonto (f.d. postgiro). Vi hoppas att du som gett via plusgiro vill gå över till bankgiro istället.


 

Kalender

fredag 23 mars 14:00
Friskvård för själen
fredag 23 mars 18:30
Fredagshäng för 7:an och uppåt
fredag 23 mars 18:30
Fredagshäng för 4:an och uppåt
fredag 23 mars 20:00
Konsert med By Grace

Till kalendern