Medarbetare

Bahram Nikkhah Lokalvård / vaktmästeri
Bertil Edin Pastor och föreståndare
TELEFON: 08-799 79 24
Heidi Rohlin Westin Ledare för babyrytmik och sånglek
TELEFON: 073-659 91 84
Madeleine Mampuya Kontaktperson för fransktalande gruppen
TELEFON: 070-676 92 35
Malin Aronsson Pastor
TELEFON: 08-627 98 88
Merzek Botros Pastor för arabisktalande gruppen & ansvarig för Global gemenskap
TELEFON: 070-7527664
Ulrika Hedborg Administrativt ansvarig
TELEFON: 08-627 98 88

Kalender

torsdag 13 maj 10:00
Pilgrimsvandring

Till kalendern