Mission och humanitärt arbete

Centrumkyrkan arbetar socialt och stödjer ett antal projekt världen över.

Bogushevsk, Vitryssland

Vi stödjer ett barnhem för psykiskt och fysiskt funktionshindrade barn och unga. Vi arbetar målinriktat med att förhöja livskvalitén för barnen genom att göra regelbundna besök, bidra med medicin och utrustning samt utbildning av personal. Centrumkyrkan stödjer fyra kristna volontärer som finns på barnhemmet och vi har även spelat in en CD till förmån för barnen. Musiken används nu i rehabilitering för sjuka rysktalande barn i hela landet.

Gomel, Bragin, Kamarin, Vitryssland

Centrumkyrkan stödjer en församling sedan många år tillbaka och åker regelbundet med hjälpsändningar. Området drabbades hårt i samband med Tjernobylolyckan. Vi har goda kontakter med flera kyrkor, Bragin kommun, rehab för missbrukare och handikappade barn & ungdomar, förskola & äldreboende samt enskilda familjer.

Rumänien

Här stöttar vi en bibelskolan Fundatia Misone Certina Pandl i Konstansk genom bidrag till lärare och elever.

Thailand

Vi stödjer centret Banshivitmai som arbetar aktivit för att hjälpa flickor som sålts till prostitution. På centret får flickorna bo och arbeta.

 

Kalender

söndag 25 augusti 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 01 september 11:00
Gudstjänst

Till kalendern