• Vill du göra skillnad?
    Centrumkyrkans sociala arbete växer och vi behöver fler volontärer. Anmäl dig till info@centrumkyrkan.se
  • Centrumkyrkan
    Mitt i Sundbyberg

Gudstjänster

söndag 20 januari 11:00
Gudstjänst

Livets källa

Bengt Johansson, predikan

söndag 20 januari 15:00
Gudstjänst på arabiska
I kyrksalen
söndag 20 januari 15:00
Gudstjänst på franska
I Cafévåningen

På gång

söndag 20 januari 11:00
Gudstjänst
söndag 20 januari 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 20 januari 15:00
Gudstjänst på franska
onsdag 23 januari 15:45
Sånglek

Till kalendern

Välkommen att delta

Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegrupp för tonåringar
Bönegudstjänst
Familje-event
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Halv sju hos mig
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Häng för 7:an och uppåt
Konfirmation
Körlek
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV