• Inför Hans ansikte, bönegudstjänst, onsdagar 18.30
    Höstens datum: 11 sept 25 sept 9 okt 23 okt 6 nov 20 nov 4 dec
  • Välkommen till Centrumkyrkan
    Se kalendariet för mer information om vad som händer i kyrkan under hösten.

Gudstjänster

söndag 25 augusti 11:00
Gudstjänst med nattvard

Välkommen till en festlig uppstartsgudstjänst!

"NÅDENS GÅVOR" 

Predikan: Bertil Edin

Musik: Bengt Johansson

Nattvard

 

Söndax för alla barn börjar

 

 

söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
Vi möts i cafévåningen

På gång

söndag 25 augusti 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 25 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 01 september 11:00
Gudstjänst

Till kalendern

Välkommen att delta

7UP
Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegudstjänst
CK Tillsammans
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Hemgrupp 9an+
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Konfirmation
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV