• Välkommen till Centrumkyrkan
    Se kalendariet för mer information om vad som händer i kyrkan under hösten.
  • Föreläsningsserie
  • Välkommen att fira gudstjänst!
    Varje söndag 11.00
  • Inför Hans ansikte
    En bönegudstjänst med nattvard varannan onsdag kl.18.30 11 sep, 25 sep, 5 okt 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec

Gudstjänster

söndag 20 oktober 11:00
Gudstjänst med nattvard

"ATT LYSSNA I TRO"

Predikan: Bertil Edin

Musik: By Grace

Nattvard

söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på franska
Vi möts i cafévåningen

På gång

onsdag 16 oktober 12:00
Onsdags bibelstudiet
söndag 20 oktober 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 20 oktober 15:00
Gudstjänst på franska

Till kalendern

Välkommen att delta

7UP
Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegudstjänst
CK Tillsammans
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Hemgrupp 9an+
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Konfirmation
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV