• Uppstartssöndag 25 aug kl 11.00
  • Startar onsdagen den 29 aug kl 18.30
  • Välkommen att fira gudstjänst!
    Varje söndag kl 11.00
  • Vill du göra skillnad?
    Centrumkyrkans sociala arbete växer och vi behöver fler volontärer. Anmäl dig till info@centrumkyrkan.se
  • Centrumkyrkan
    Mitt i Sundbyberg

Gudstjänster

söndag 19 augusti 11:00
Gudstjänst

Frihet i Kristus

Bengt Johansson,  predikan

Niklas Aronsson, musik

Ungdomsgruppen berättar om Taizéresan

söndag 19 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska
I kyrksalen
söndag 19 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
I Cafévåningen

På gång

lördag 18 augusti 10:00
Start för lördagslunchen
söndag 19 augusti 11:00
Gudstjänst
söndag 19 augusti 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 19 augusti 15:00
Gudstjänst på arabiska

Till kalendern

Välkommen att delta

Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegrupp för tonåringar
Bönegudstjänst
Familje-event
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Halv sju hos mig
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Häng för 7:an och uppåt
Konfirmation
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV