• Välkommen till Centrumkyrkan
    Se kalendariet för mer information om vad som händer i kyrkan under hösten.
  • Välkommen att fira gudstjänst!
    Varje söndag 11.00
  • Inför Hans ansikte
    En bönegudstjänst med nattvard varannan onsdag kl.18.30 11 sep, 25 sep, 5 okt 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec

Gudstjänster

söndag 17 november 11:00
Gudstjänst med nattvard

"VAKSAMHET OCH VÄNTAN"

Predikan: Malin Aronsson

Musik: Michael Jeff Johnson

söndag 17 november 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 17 november 15:00
Gudstjänst på franska
Vi möts i cafévåningen

På gång

söndag 17 november 11:00
Gudstjänst med nattvard
söndag 17 november 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 17 november 15:00
Gudstjänst på franska
onsdag 20 november 18:30
Inför Hans Ansikte

Till kalendern

Välkommen att delta

7UP
Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegudstjänst
CK Tillsammans
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Hemgrupp 9an+
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Höst Smajl
Konfirmation
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV