Gudstjänster

söndag 24 juni 11:00
Ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan tillsammans med Svenska kyrkan, Rissnekyrkan och Frälsningsarmén.

Maria Idänge, predikan

Nattvard

söndag 24 juni 15:00
Gudstjänst på arabiska
I kyrksalen
söndag 24 juni 15:00
Gudstjänst på franska
I Cafévåningen

På gång

söndag 24 juni 11:00
Ekumenisk gudstjänst
söndag 24 juni 15:00
Gudstjänst på arabiska
söndag 24 juni 15:00
Gudstjänst på franska
söndag 01 juli 11:00
Gudstjänst

Till kalendern

Välkommen att delta

Alpha
Babyrytmik & sånglek
Bibelstudier
Bönegrupp för tonåringar
Bönegudstjänst
Familje-event
Fikagrupper
Friskvård för själen
Församlingsdag
Församlingsmöte
Gudstjänst
Halv sju hos mig
Huskören
Häng för 4:an och uppåt
Häng för 7:an och uppåt
Konfirmation
Lediga tjänster
Lunchbön
Lördagslunch
Retreat
Socialt arbete
Söndagspecial
Söndax
Unga vuxna
VVV